Utvärdering testmognad

Version 4

Denna assessment är framtagen för att snabbt kunna få en täckande bild av kvalitetssäkringsförutsättningarna i en organisation. Detta hjälper till för att finna relevanta områden för förbättringsinsatser.

Det går att lämna kommentarer kring de olika områdena.

Organisation:
Utvärderingsobjekt:
Kontaktperson:
Telefonnummer eller epostadress:
Utvärderingsdatum: