Vart är vi på väg?

Upplägg

Denna snitslade bana bestod av ett antal stationer med frågor. Svaren var av arten 1/X/2 där svarsalternativen var QR-koder som ledde till sidor med ledtrådar. Fel svar ledde till märkliga platser som bör vara förståeligt att de är knasiga svar, eller Rickrolls.

QR-kodsfrågorna kan ses nedan. En lärdom till nästa gång är att köra URL:er genom en URL Shortener så att det inte går att se vilken som är rätt länk redan i kamerans QR-kodslänk.

QR-kodsfrågor

Frågor med QR-koder

Ledtrådar

Rätt svar på dessa QR-koder ledde till nedanstående motsvarande ledtrådar.

 1. Milstolpe 1: Från QR-kod vid rätt svar från fråga nedanför hissarna på Värtavägen 67
  clue
 2. Milstolpe 2: Från QR-kod vid rätt svar från fråga vid lekskulpturen Ägget, Tessinparken
  clue
 3. Milstolpe 3: Från QR-kod vid rätt svar från fråga vid flygskulpturen Aviatören, Karlaplan
  clue
 4. Milstolpe 4: Från QR-kod vid rätt svar från fråga vid Historiska museet
  clue
 5. Milstolpe 5: Från QR-kod vid rätt svar från fråga vid Armémuseet
  clue
 6. Milstolpe 6: Från QR-kod vid rätt svar från fråga Zington
  clue
 7. Milstolpe 7: Från QR-kod vid rätt svar från fråga vid Nationalmuseet
  clue